Konstrundan

Välkomna på konstrundan 6-7.9 till mig, EgeT Hantverk, nr 107, Brändö, Åland!

Under dessa dagar kommer jag att förevisa, demonstrera fiskskinnsgarvning. Erica Törnroth, EgeT Hantverk